KDO JSME


Akciová společnost AGRIVEP a.s. Velké Přílepy vznikla rozhodnutím schůze Shromáždění delegátů o změně právní formy zemědělského družstva 17.9.2004. Zemědělské družstvo vzniklo transformací původního JZD dle platných příslušných zákonů v letech 1992 a 1993.

Podnik hospodaří rozdělený na střediska Horoměřice, Kněževes, Tursko a Černouček provozující rostlinnou výrobu a služby pro rostlinnou výrobu i služby charakteru pronájmu nebytových prostor. Středisko ve Statenicích – Černý Vůl poskytuje služby kovovýroby a stavebnictví pro vlastní potřebu podniku i ostatní zákazníky.Novinky

  • 1.11.2013
  • Spuštění webových stránek